Tuesday, 1 December 2009

Jätkä's 10th birhday

Our oldest male Jätkä spent his 10th birthday today. Jätkä likes still running and mushing with our pack. He is also a good teacher to young girls.
Jätkä täytti tänään pyöreitä. Nyt Jätkällä on kymmenen vuotta takana ja toivottavasti vielä monia edessä. Vähän alkaa vanhuuden merkkejä jo näkyä, mutta hyvin Jätkä jaksaa vielä muun lauman mukana touhuta. Lisäksi se on korvaamaton apu nuorisoa vetotavoille opettaessa.


Jätkä waits something to eat.

No comments:

Post a Comment